go to functies go to vroegere functies  
go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen

• Redacteur International Journal of Child & Family Welfare

• Voormalig lid Toetsingscommissie Ethiek van het departement pedagogische WEtenschappen, Universiteit Leiden

• Curator bijzondere leerstoel 'Sociaal-emotionele problematiek in speciaal onderwijs en jeugdzorg', Universiteit Leiden

• Lid Redactieraad Testfonds Bohn Stafleu Van Loghum

• Voorzitter jury Horizon Studieprijs bestemd voor de beste universitaire scriptie op het terrein van de jeugdzorg

• Voorzitter jury van de Bergse Bos Prijs bestemd voor de beste HBO-scriptie op het gebied van de jeugdhulpverlening in Nederland

• Voorzitter Redactieraad Orthoreeks