go to boeken go to redactie go to bijdragen go to artikelen
go to printversie3
go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen

2023

• Vriendschappen geven je ontwikkeling een boost. De Pedagoog #1, 2023, 4-7.

2022

• Veerkracht. Biografie van Norman Garmezy. Pedagogiek in praktijk, 105, 32-36.

• Opvoeden ontleed. Biografie van Diana Baumrind. Pedagogiek in praktijk, 128, 32-36.

• Veerkracht. Biografie van Norman Gramezy. Pedagogiek in praktijk, 105, 42-46.

2021

• Het delinquente ego. Biografie van Fritz Redl. Pedagogiek in praktijk, 103, 36-40.

• Scheiden doet lijden.Biografie van Judith Wallerstein. Pedagogiek in praktijk, 102, 40-44.

2019

• Neem eenzaamheid op in de DSM-5, GZ-psychologie, 1, 30-35.

2018

• Eenzaamheid bij jeugdigen, Pedagogiek in praktijk, 102, 14-19.

2016

• Nieuwe EIQ-vragenllijst stelt emotionele intelligentie vast. PsychoPraktijk, 6, 34-36, samen met Evert Scholte.

2015

• Effectieve interventies voor agressie bij kinderen, PsychoPraktijk, 6, 14-17

2014

• Scheiding en stress, PsychoPraktijk, 6, 22-26

2013

• The Family Questionnaire: A measure to assess the quality of family functioning, Journal of Family Issues, samen met E.M. Scholte.

2011

• De zondebok in het vizier. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50, 99-111

2010

• Het multiproblemgezin als invalshoek Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 49, 500-501.

• Screening of egocentric and unemotional characteristics in incarcerated
and community children, International Journal of Law and Psychiatry, 33, 164-170; samen met E.M. Scholte, R. Stoutjesdijk, M.A.G. van Heusden & H. Lodewijks.

2009

•  Prevalentie van gezinsproblemen in Nederland, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 151-160; samen met E.M. Scholte.

•  Social and emotional detachment: a cross-cultural comparison of the non-disruptive behavioural psychopathic traits in children, Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 178-192; samen met E. Manti, E.M. Scholte en I.A. van Berckelaer-Onnes.

2008

Social and emotional detachment in Dutch children. Journal of Law and Psychiatry, 31, 280-286; samen met E.M. Scholte.

Over problemen, psychiaters en orthopedagogen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 64-78.

A rating scale to screen symptoms of psychiatric disorders in children. Europan Journal of Specific Needs Education, 23, 47-62; samen met E.M. Scholte & I.A. van Berckelaer.

Idealisme als uitgangspunt. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 265-272.

2007

The development of a rating scale to screen social and emotional detachment in children and adolescents. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 16, 137-149; samen met E.M. Scholte.

Sociaal emotionele onthechting. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 169-178; samen met E. M. Scholte.

A rating scale to screen symptoms of psychiatric disorders in children. European Journal-of-Special-Needs-Education, 23, 47-62; samen met E.M. Scholte en I.A. van-Berckelaer-Onnes.

Op de bres voor het besluitvormingsproces. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 403-404.

The development of children with ADHD in day treatment centers. European Journal of Special Needs Education, 22 , 93-105; samen met E. M. Scholte en I. A. van Berckelaer-Onnes.

2006

Prevalentie van sociaal emotionele problemen bij schoolgaande kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, 15-23; samen met E.M. Scholte.

2005

Residential treatment of adolescents with severe behavioaral problems. Journal of Adolescence, 21, 422-436; samen met E.M. Scholte.

Een wet van gemiste kansen. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening,11, 12-14.

Niet opsluiten, maar opvoeden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 110-120.

Uithuisplaatsen: een aanvaardbaar besluit? Tijdschrift 0/25, 10, 24-27.

2003

Arbeidssatisfactie onder leerkrachten. Pedagogiek, 23, 276-290; samen met E.M. Scholte.

Omgangsprojecten onder de loep. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 131-142; samen met E.M. Scholte en T. Segers.  

Alarmerend veel hulpverleners ontevreden met hun werk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 436-446.

Een brug tussen theorie en praktijk? Commentaar bij de inaugurele rede van P.P. Goudena. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 179-180.

2002

De gz-psycholoog in woorden en getallen. De Psycholoog, 37, 195-198; samen met E.M. Scholte.

De pedagoog als gz-psycholoog. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 196-208.

Factorial validity, reliability of assessments and prevalence of ADHD behavioural symptoms. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 11 , 33-44; samen met E.M. Scholte en I.A. van Berckelaer-Onnes.

De ontwikkeling van ADHD-jeugdigen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 559-573.  

2001

DSM-IV related ADHD-symptom ratings by professional caretakers in residential treatment centres. Journal of Child Psychology and Pyschiatry, 42, 341-346; samen met E.M. Scholte en I.A. van Berckelear-Onnes.

Trauma en jeugd. Tijdschrift over jongeren, 2 , 2, 4-11.

Kindermishandeling in Vlaanderen; populatie, achtergronden en werkwijze vertrouwensartsen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 26, 142-158; samen met E.M. Scholte.

De peergroup. Tijdschrift over jongeren, 2 , 4, 37-50.

Hoezo helpen? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 204-208.

Diagnostiek als richtsnoer. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 7, 16-22.

2000

No nonsense uit het Noorden; commentaar op de oratie van Tj. Zandberg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 427-429.

Exploring factors governing succesful residential treatment of youngsters with serious behavioural difficulties. Global Journal of Child Research, 7, 129-153; samen met E.M. Scholte.

Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.

Wanneer komt er aandacht voor de inhoud; Reactie op de ontwerpwet Jeugdhulpverlening. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4 , 44-47.

De positie van jongeren in de toekomstige samenleving. Tijdschrift voor Adolescentenzorg, TIAZ, 1, 3-11; samen met H. Ferwerda.

1999

Allocation of care for juveniles at risk. International Journal of Child & family Welfare, 4, 112-129; samen met E.M. Scholte.

Negatieve gezinsinvloeden. Tijdschrift over jeugd en samenleving, 1, 2-7.

Ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 76-92; samen met E.M. Scholte.

Veranderingen zijn slechts verschuivingen. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 3 , 44-45.

Homeless Youth and parenting. International Journal of Child & family Welfare, 4, 235-256; samen met E.M. Scholte.

1998

Job satisfaction in residential care. International Journal of Child & Family Welfare, 3, 228-241; samen met E.M. Scholte.

Zijn meisjes minder kwetsbaar? Tijdschrift voor Adolescentenzorg , TIAZ , 3, 2-10.

Arbeidssatisfactie onder groepsleiding, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 37, 404-421.

Meten en weten; enkele kanttekeningen bij de oratie van J.W. Veerman. Kind en Adolescent, 19, 358-361.

Wat te doen met problematische jongeren? Tijdschrift voor Adolescentenzorg , TIAZ , 3, 195-202; samen met H. Ferwerda

1997

Schoolbeleving. Tijdschrift voor Adolescentenzorg, TIAZ, 2 , 67-74.

Structuur en emotionele ondersteuning; Aanpak van agressieve en anti-sociale jongeren. Tijdschrift over Jeugd, 0/25, 3, 12-18.

Directies moeten tevredenheid groepsleiding verhogen. Nederlands Tijdschift voor Jeugdzorg, 1 , 10-13; samen met Y. Clarijs en M. Glas.

Groepsleiding tevreden mensen? Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 4, 4-10; samen met E.M. Scholte.

Illusie als motor van het beleid. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 1, 45-48.

1996

Ambulant Care for Juveniles at Risk. International Journal of Child & Family Welfare, 1, 57-69; samen met E.M. Scholte.

Probleemgedrag op school. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 9, 10-16.

1995

Andere wegen in de diagnostiek en behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 11 , 86-102; samen met E.M. Scholte.

Geweld op school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 357-368.

Terug op het goede spoor. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 2, 13-19.

Het schrijnend tekort aan residentiële plaatsen. Tijdschrift voor Adolescentenzorg, TIAZ, 1, 112-122.

1994

Met het oog op de hulpverlening: organiseren of helpen? Jeugd en Samenleving, 24 , 552-568.

Niet de vlag, maar de lading, Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 6 , 20-23.

Soms keert de hulpverlening hen de rug toe. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1, 12-16.

Identiteit van de orthopedagogiek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 486-498; samen met A. Bruininks.

1993

Te veel ideologie, te weinig onderzoek. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 3, 12, 7-9.

Zwerven: een gecompliceerd probleem. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 3, 2-6.

Agressieve jeugdigen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 566-574; samen met E.M. Scholte

Artikelen van vóór 1993 zijn te vinden in het boek Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening van P.M. van den Bergh e.a. (1993). Leuven-Apeldoorn: Garant.