go to boeken go to redactie go to bijdragen go to artikelen
  go to printversie2
go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen
2023   2023   2022  
pioniers

Onzichtbare kinderen. Elf (on)opvallende voorbeelden.
Amsterdam: SWP.

pioniers

Veerkracht, een rekbaar begrip. Amsterdam: SWP.

pioniers

Waarom vriendschappen zo belangrijk zijn. Amsterdam: SWP

2022   2021   2021  
positievezelfbeeld

Het positieve zelfbeeld als sociaal vacccin. Amsterdam: SWP.

pioniers

Pioniers in de jeugdzorg. Dertig denkers en doeners. Amsterdam: SWP. 

grensjongeren

Grensjongeren. Van riskant tot strafbaar gedrag. Amsterdam: SWP.

2020   2019      
gedragsproblemen nieuw

Gedragsproblemen; ontwikkelingen en risico's. Uitgebreide en volledig herziene editie. Rotterdam: Lemniscaat.

kleinhandboekvooropvoeders

De sociale ontwikkeling van het schoolkind.
Tweede, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 

2018   2018   2017  
eenzaamheidbijjeugdigen

Eenzaamheid bij
jeugdigen
. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Agressievragenlijst

Agressievragenlijst.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

kleinhandboekvooropvoeders

Handboek sociaal-emotionele vaardigheden.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2016   2015   2014  
kleinhandboekvooropvoeders

 

 

 

Klein handboek voor opvoeders. Amsterdam: SWP.

kijk op de nederlandse jeugd

Kijk op de Nederlandse jeugd. Antwerpen: Garant.

stressbijkinderen

Agressie bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2014   2014   2011  
stressbijkinderen

 

 

Autisme Spectrum Vragenlijst: Bohn Stafleu van Loghum.

stressbijkinderen

Stress bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Sociale ontwikkeling

De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2011   2009   2008  
ervaringsleren

 

 

Ervaringsleren. Rotterdam: Lemniscaat.

Gezinsvragenlijst

Gezinsvragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Agressie

Agressie. Rotterdam: Lemniscaat.

2007

  2007   2006  
gedragsproblemen

Gedragsproblemen; ontwikkelingen en risico's. Uitgebreide en volledig herziene editie. Rotterdam: Lemniscaat.

Kinderen (z)onder vrienden

Kinderen (z)onder vrienden. Rotterdam: Lemniscaat.

Had me dat eerder verteld

Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen. (tweede druk) Amsterdam: SWP.

2005

         
behandeling van gedragsproblemen

Behandeling van gedragsproblemen; initiatieven en inzichten.   Rotterdam: Lemniscaat.

 

 

en verder:

2003

Gedragsproblemen; ontwikkelingen en risico's. (zevende druk) Rotterdam: Lemniscaat .

Knelpunten in de jeugdzorg; onderbelichte onderwerpen. Rotterdam: Lemniscaat.

Arbeidssatisfactie in het onderwijs en de jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met E.M. Scholte.

2001

ADHD-kinderen in ontwikkeling. Utrecht: de Graaff; samen met E.M. Scholte.

1999

ADHD in kort bestek. Utrecht: SWP; samen met E.M. Scholte.

1997

Homeless Youth. London: Sage Publications; samen met E.M. Scholte.

1996

BJ-centra in beeld. Delft: Eburon; samen met E.M. Scholte.

1993

Leven (z)onder vrienden. Leiden: Universiteit Leiden.

1991

Zwervende jongeren. Leiden: DSWO-Press; samen met P. Hoogendam & J. Gaemers.

1990

Lastposten of slachtoffers van de samenleving. Rotterdam: Lemniscaat; samen met E.M. Scholte.

1983

De omgeving in orthopedagogisch perspectief. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Stress bij jeugdigen . Alphen a/d Rijn: Samsom.

1975

Isolement, angst en agressie . Alphen a/d Rijn: Samsom.

1971

Randfiguren in duplo. Assen: Van Gorcum; samen met P.B. Defares.