go to boeken go to redactie go to bijdragen go to artikelen
go to printversie3
go to home
go to cv
go to publicaties
go to promoties
go to functies
go to diversen

2012

De sociale voelsprieten van het jonge kind. In Van klein tot groot. Hedwig van Bakel, Roel de Groot en Jan van der Ploeg (Red.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Eens agressief, altijd agressief?. In Van klein tot groot. Hedwig van Bakel, Roel de Groot en Jan van der Ploeg (Red.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

2010

Kindermishandeling: een complex probleem. In: Jan van der Ploeg & Roel de Groot (Red.) Kindermishandeling . Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

•  Psychische kindermishandeling ernstig onderschat. In: Jan van der Ploeg & Roel de Groot (Red.) Kindermishandeling . Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

2006

Prevalentie van sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen. In: D. van der Aalsvoort (Red.). Ontwikkelen ingewikkeld? Amsterdam: SWP; samen met E.M. Scholte.

De moeizame relatie tussen praktijk en wetenschap. In: C. van Nijnatten, M. Mildenberg & R. de Groot (Red.). Communicatie: fundament van de orthopedagogiek. Utrecht: Agiel

Zwitserse pioniers. In: J.D. van der Ploeg (Red.). Kopstukken van de orthopedagogiek . Rotterdam: Lemniscaat.

2005

Residentiële programma's vor jongeren. In: J. Hermanns, C. Van Nijnatten, F. Verheij & M. Reuling (Red.). Handboek Jeugdzorg; deel 2. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Puberperikelen of toch problemen. In: E. Van der Vegt & J.H. Loonstra (Red.). Stille leerlingen zeggen veel. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Interventies en arbeidstevredenheid. In: B.F. van der Meulen, C. Vlaskamp & K.P. van den Bos (Red.). Interventies in de orthopedagiek . Rotterdam: Lemniscaat.

Verwaarlozing van de residentiële hulpverlening. In: J.D. van der Ploeg & P.P. Goudena (Red.). Verwaarlozing.een urgente kwestie van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Utrecht: Agiel.

Emotionele verwaarlozing. In: J.D. van der Ploeg & P.P. Goudena (Red.). Verwaarlozing. een urgente kwestie van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Utrecht: Agiel.

2003

Korte impressies van lang geleden. In R. de Groot & E.H.M. Hinzen-Hanssen (Red.) Markante Momenten, Urecht: Agiel

Heeft de dagbehaling nog toekomst? In: C. Van Dijk (Red.). Boddaert 100 jaar. Amsterdam: SWP.

2002

Pleegzorg. In J.D. van der Ploeg (Red.). Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Het residentiële veld in kaart   In J.D. van der Ploeg (Red.). Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

De pedagoog aan het werk. In: J.D. van der Ploeg (Red.). Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Hulpverlening bij meervouwige problemen van jeugdigen. In: A.Vyt, M.A.C. van Aken & A.J.J.M. Ruijsenaars (Red.). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2002-2003. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met E.M. Scholte.

2001

Troubles graves du compartement et de la conduite: les indicateurs d'une prise en charge efficace en internat. In: M. Corbillon(Red.). Suppléance familiale: nouvelles approches, nouvelles pratiques . Paris: Matrice.

Veiligheid en beleid. In: A.J. But, D. de Kruijk, J.D. van der Ploeg & S. Stawski (Red.). Veilig op school. Alphen a/d Rijn: Samsom.

Burn out. In: J. Hermanns, C. Van Nijnatten & M. Smit (Red.). Handboek Jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

1999

Plazierungsproblemen bei Risiko-Jugenlichen. In: H. Colla, T. Gabriel & M. Winkler (Hrsg.). Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa . Neuwied, Kriftel: Luchterhand.

Het welzijn van anderen. In: H. Baartman, A. Van der Ley & J. Stolk (Red.) . Het perspectief van de orthopedagoog. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kwetsbare jeugd en de jeugdzorg. In: K. Bakker, M. Pannebakker & J. Snijders (Red.). Kwetsbaar en competent . Utrecht:NIZW.

Een eeuw tehuizen: van idealisme naar professionalisme. In:   Het kind van de eeuw: het kind van de rekening?   Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met R. de Groot.

Veranderde visies op het problematische gezin. In: Het kind van de eeuw: het kind van de rekening?   Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met R. de Groot.

Toekomstig orthopedagogisch onderzoek. In: Het kind van de eeuw: het kind van de rekening?   Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; samen met R. de Groot.

De diagnostiek van de jeugdige in (semi) residentiële settings. In: E.J. Knorth & M. Smit (Red.). Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening . Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

1998

De complexe relatie tussen drank, drugs en geweld. In: E. Rood-Pijpers (Red.). Verharding van Jongerencriminaliteit. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Beschrijving en analyse van geweld. In: J.D. van der Ploeg & T. Mooij (Red.). Geweld op school. Rotterdam: Lemniscaat.

Slachtoffers en daders. In: J.D. van der Ploeg & T. Mooij (Red.). Geweld op school. Rotterdam: Lemniscaat.

Hoe om te gaan met geweld op school? In: J.D. van der Ploeg & T. Mooij (Red.). Geweld op school. Rotterdam: Lemniscaat.

Agressie en geweld op schoool en in de klas. In: Docentengids Voortgezet Onderwijs . Alphen a/d Rijn: Samsom.

1997

Tehuisopnamen, nog steeds kunst en vliegwerk. In J.D. van der Ploeg, J.M.A.M

Janssens & E.E.J. de Bruyn (Red.) Diagnostiek in de jeugdzorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.

1996

Arbeidssatisfactie daalt. In: Y. Clarijs & H. Jumelet (Red.). Macht en onmacht in het werk van groepsleiders. Utrecht: NIZW.

1995

Kinderen in de knel. In: M.H.R. Nuy & E.H. van Lisdonk (Red.). Medicus en Maartschappij . Utrecht: SWP.

Methodiekontwikkeling in de jeugdhulpverlening. In: J.D. van der Ploeg (Red.). Methodiek in beeld. Utrecht: SWP.

1994

Het belang van evaluatie-onderzoek. In: J. Hermanns & I. Sleeboom (Red.). Onderzoek als bouwsteen voor de jeugdhulpverlening . Utrecht: SWP.

Preventie en Delinquentie. In: J.Rispens, P.P. Goudena & J.H.A. Groenendaal (Red.). Van Kindmodel naar modelkind. Groningen: Stichting Kinderstudies; samen met E.M. Scholte.

School en gedragsproblemen. In: R. de Groot (Red.). Aspecten vsan leerlingbegeleiding. Apeldoorn: Garant.

1993

Youth care in the Netherlands. In: M.J. Colton & W. Hellinckx (Eds.). Child Care in the EC. Aldershot, England: Ashgate.

Vandaag zwervend, morgen thuisloos? In: L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & J.M. Roorda-Honée (Red.). Visies op thuisloosheid . Utrecht: SWP.

Verklaren en helpen. In: L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg & J.M. Roorda-Honée (Red.). Visies op thuisloosheid. Utrecht: SWP.

Bijdragen van vóór 1993 zijn te vinden in het boek Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening van P.M. van den Bergh e.a. (1993). Leuven-Apeldoorn: Garant.